Top
NietWeten.nl      


Het Agnoseblog

Teksten over NIET-WETEN

Door Hans van Dam

Dinsdag 2 maart 2021

Geen poot om op te staan

Beste Hans,

Ken je die van de rabbi aan wie gevraagd werd of hij de betekenis van de Thora kon uitleggen terwijl hij op één been stond? ‘Ja hoor’, zei die rabbi, ging op één been staan en verklaarde: ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.’

Hans: Geldt dat ook voor masochisten?

Aaron: De uitzondering bevestigt de regel.

Hans: Laatst vroeg iemand of ik de betekenis van de Bijbel kon uitleggen terwijl ik op één been stond. ‘Ja hoor’, zei ik, en ging op één been staan.

Aaron: Doet me denken aan een koan in de Poortloze Poort:

Baizhang zocht een abt voor een nieuw klooster op de berg Dawei. Hij riep de monniken bijeen, zette een pispot op de grond en vroeg: ‘Hoe noem je dit als je het geen pispot mag noemen?’ De hoofdmonnik zei: ‘Geen boomstronk.’ ‘En jij?’ vroeg Baizhang aan de keukenmeester. Guishan trapte de pot omver en liep naar buiten. Baizhang zei lachend: ‘De keukenmeester heeft gewonnen.’ Daarop benoemde hij Guishan tot abt.*

* Koan 40 van de Poortloze Poort.

Hans: Laatst vroeg mijn neuroloog of ik op één been kon staan, waarop ik spontaan uit diverse heilige geschriften begon te citeren.

Aaron: Zonder eerst op één been te gaan staan?

Hans: En toch raakte ik meteen uit balans.